Fokus på hhv. skadedyr og sygdomme i ærter og hestebønner i blomstringsfasen. Som med vårkornet er der stor spredning i såtidspunktet og dermed fremvæksten, men udviklingen går stærkt og flere marker er allerede i blomstring.

Generelt nærmer vi os de sidste behandlinger i sæsonen i de fleste afgrøder. Vinterbyg og vinterrug er færdigbehandlet.

Åbn filer for mere info om bælgsæden: