Om os

Salling Grovvarer A.m.b.a.
er en selvstændig andelsgrovvareforening med en årsomsætning i omegnen af 140-175 millioner kroner afhængig af prisniveauet. Vi forsyner landbruget med foderstoffer og driftsmidler samt aftager handelsafgrøder. Salling Grovvarer opstod ved en sammenslutning af mindre gødnings- og foderstofforeninger, fordelt rundt om i Salling. Samarbejdet startede den 1. januar 1967. Foreningen har i dag afdeling i Brodal og hovedkontor i Breum, hvor den samlede administration findes.

Bestyrelsen
der består af 5 medlemmer vælges på foreningens generalforsamling blandt foreningens ca. 600 medlemmer. Det er bestyrelsesmedlemmernes opgave at bidrage til kontakten med medlemmerne. Det er ligeledes bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af foreningen, og det er derfor også en bestyrelsesopgave at ansætte den forretningsmæssige ledelse af foreningen.

Personalet
i hver enkelt afdeling er dygtige branchefolk. Samtlige medarbejdere arbejder meget tæt sammen med de landøkonomiske foreningers konsulenter vedr. bl.a. foder-, gødnings- og planteværnsplaner. Herved er du som kunde i Salling Grovvarer sikret en uvildig rådgivning.

Medlemskab af Salling Grovvarer
vil betyde stemmeret og dermed medindflydelse. Salling Grovvarer er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Dette er med til at sikre, at din risiko som medlem er meget ringe. Som medlem hæfter man for minimum 5.000 og maximum 60.000 kr. I tidens løb har foreningen foretaget en rimelig konsolidering, der betyder at egenkapitalen efterhånden er af en ganske pæn størrelse. Kun medlemmer får del i en eventuel overskudsudlodning.

Bankforbindelse
Sydbank: reg.nr. 7118 kontonr. 0001385395