Den sene såning i kombination med nu varmt og tørt vejr giver høj risiko for angreb bygfluer og fritfluer nu her. Især vårhvede (og i udsatte områder også vårbyg) skades af bygfluer i hele buskningsfasen og et godt stykke ind i strækningsfasen. Alle vårhvedemarker bør således sprøjtes mod bygfluer – fra nu af i de luneste områder af landet og fra pinsen af på lidt køligere lokaliteter. Opfølgende behandlinger vil i flere tilfælde blive nødvendig. Havre kan skades af fritflueangreb på dens 1,5-3-bladstadie, og der er også høj risiko nu her. Samtidig er der også bid af bladrandbiller i mange hestebønne- og ærtemarker, så disse skal også ofres stor opmærksomhed nu her (se VÆKST uge 18).

Åbn filer for mere info: