• Bekæmpelse af kamiller og græsukrudt i vinterraps i foråret – vær parat ultimo denne uge, hvis der skal bekæmpes kamiller.
  • Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i foråret – vær obs så snart muligheden byder sig mod grove græsser, kornblomster, storke- og hejrenæb.
  • Bekæmpelse af græsukrudt i vintersæd med isåning af vårkorn.

Åbn filer for mere info: