Godt vejr betyder også vækst i afgrøderne og sprøjteopgaver i vente i markerne. Og nattefrosten tyder heldigvis på at forsvinde. I nærmeste periode skal der rettes fokus på følgende i de almindelige afgrøder:

  1. Der loves pt. 12-14° C hver dag i denne uge – der skal holdes øje med glimmerbøsser i rapsmarkerne. Husk at der kan tåles forholdsvis mange glimmerbøsser pr. plante (mindst 5-10 stk.) i marker i god og kraftig vækst. Og endnu flere hvis markerne nærmer sig begyndende blomstring. Anvend Avaunt (kan sælges frem til 19/6-22) eller Mavrik efter behov. PS: Husk at tjekke for lys bladplet ved samme lejlighed (se tidligere udsendt VÆKST)
  2. Skal der bekæmpes flyvehavre i vinterbyg, er det nu sidste chance med 0,8 l/ha Primera Super + Spredeklæbemiddel. Vær dog obs. på, at det er for sent i de tidligste marker/sorter/lokaliteter, som har udviklet første knæ. Primera Super vil nu være for sent at anvende i de fleste vinterrug- og triticalemarker. I hvede, rug og triticale er der flere mulige midler mod flyvehavre frem til st. 32 – men vær obs. i rugen, hvor udviklingen går rigtig stærkt nu.
  3. Er der endnu ikke foretaget græsukrudtsbekæmpelse i hvede- og rugmarker med behov, skal den foretages nu. Der bør/kan IKKE blandes med Moddus-produkter – kun 0,5 l/ha Stabilan…
  4. Mange vinterrugmarker er nu i st. 31… de tidligste hurtigt på vej mod st. 32, og vækstregulering med Moddus M./Moddus Start skal foretages nu. Tjek for svampe inden kørsel. Der kan blandes med midler mod alm. tokimbladet ukrudt, mangan og Prosaro/Orius Max efter behov.
  5. De tidligste vinterbygmarker (herunder bl.a. hybridvinterbyg) skal også efter behov vækstreguleres med Moddus M./Moddus Start i denne uge… tjek også her for svampeangreb inden kørsel – der kan findes bygrust i flere sorter. Også her kan blandes med midler mod tokimbladet ukrudt, mangan og Prosaro efter behov.
  6. Tjek bælgsæden løbende fra fremspiring for angreb af bladrandbiller – de skal bekæmpes, hvis der kan findes ”bladklip” i siderne.

Mangan til vårsæden skal tilføres første gang fra vårsæden har udviklet 2-4 blade. Ukrudtsbekæmpelse i vårsæden skal afvente mindst 5-6 blade.

Se yderligere info ved at åbne pdf-filer: