• Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
  • Bekæmpelse af kvik og rodukrudt i stub efter høst.
  • Bud på ”Den helt enkle planteværnsplan, sensommer – efterår 2021” i de forskellige afgrøder. Men vær obs. på, at det i mange marker i vintersæd ikke er muligt / tilstrækkeligt med en ”enkel” plan som ukrudtsbekæmpelse.

Åbn pdf-fil for mere info: