Åbn for info:

Supplerende faglig info:

Kartofler:

Opstart skadedyrsbekæmpelse i kartofler begynder i de tidligste marker i denne uge. Det samme er tilfældet med skimmelbekæmpelse. Pga. de store nedbørsmængder i maj måned er der også behov for eftergødskning med op mod 20-30 kg N/ha samt ekstra kalium i mange kartoffelmarker på især meget let jord. Håber, at der kan findes ”plads” i disse bedrifters N-kvoter til at finde noget ekstra N til kartoflerne. Vær opmærksom på at få den nye biostimulant Quantis ud at rulle i nogle kartoffelmarker i år – produktet er især målrettet forhold med vand- og varmestress, hvor det kan hjælpe kartoflerne hen over vanskelige perioder i den henseende. Se vedhæftede nyeste info fra Syngenta om biostimulanten Quantis. Hen i sæsonen begynder man også at drøfte løbende P-tilførsel – husk at Yara Vita KOMBIPHOS indeholder en rigtig god blanding af en del P men også flere gode mikronæringsstoffer til optag i kartoflerne via bladgødskning i de næste par måneder. Ligeledes bør fokus rettes mod Dangødnings DG-Leaf-sortiment med følgende:

DG-Leaf N18 som tilsætning med 5-10 kg N/ha ved skimmelbehandlinger

DG-Leaf NP11-14 til justering af P-forsyningen i løbet af sæsonen

DG-Leaf NK3-7 (klorfri) til justering af K-forsyningen i løbet af sæsonen

Vårbyg:

I rigtig mange vårbygmarker kan stakken nu anes, og den afsluttende svampebekæmpelse – i sammenhæng med evt. forebyggelse mod aksnedknækning skal foretages i den næste uges tid. I ”pinte” vårsædsmarker skal man være obs. på, at udviklingen går hurtigere, end man regner med – afgrøden når desværre bare ikke at buske sig ordentligt. Anvend 0,4 l Propulse + 0,2 l Comet Pro + evt. 0,15-0,2 l Cerone + evt. Mavrik/Lamdex pr. ha. Husk at Cerone ikke bør anvendes, hvis begyndende tørkestres og ingen udsigt til regn, samt hvis temperaturerne stiger til over 24-25°C. Tjek også for kornbladbillelarver og bladlus i bunden af afgrøderne. Der er begyndende angreb i flere marker.

Vårhvede:

Pas på bygfluerne i vårhvede. Der bør allerede i sidste uge være behandlet mod bygfluer første gang, og i områder med meget vårhvededyrkning / erfaringer for angreb af bygfluer bør der følges op ca. 7-10 dage efter en første behandling. Især de senest udviklede vårhvedemarker bør behandles, mens efterårssået vårhvede ikke er så følsom, fordi de er længere fremme i udviklingen her ved bygfluernes flyvning. Se tidligere udsendt VÆKST om emnet.

Vinterhvede:

Senest 14 dage efter en Balaya-behandling/fanebladssprøjtning skal der foretages en aksbeskyttelse i alle hvedemarker uanset sort. Pga. at septoria i mange marker, inkl. også i bl.a. Informer og KWS Ekstase, er kravlet langt op i planterne, bør der ikke ”spares” i aksbeskyttelsen. Det er vigtigt, at de to øverste blade forsøges holdes fri for svampeangreb, og der er et højt smittetryk i markerne i år. Balaya må ikke anvendes i aksbeskyttelsen, og den næstbedste løsning mod septoria er ca. 0,4 l/ha Propulse + 0,2-0,3 l/ha Orius Max (alternativt Propulse + Folicur Xpert). Kun i meget sunde sorter og samtidig i egne af landet med meget lavt smittetryk af septoria kan Prosaro  / lavere dosis af Propulse + Orius Max komme i spil. Der er også begyndende gulrustangreb i nogle sorter, og dosis af tebuconazol (Orius Max / Folicur Xpert) skal tilpasses dette. Hvis man når frem til hvedens blomstringsfase inden de 12-14 dage efter fanebladsbeskyttelsen er gået, kan man samtidig gå efter en sideeffekt på fusarium. Dette er især aktuelt for hjemmeblanderen og for kvalitetshvede. I så tilfælde skal den anvendte dosis ligge højt. Se tidligere udsendt VÆKST om faneblads- og aksbeskyttelse i vinterhvede.