Hermed nye VÆKST – med det nu varmere vejr kan der også komme flere skadedyr i afgrøderne. Fokus fra nu skal især være bygfluer i sent sået / ”pint” vårhvede, kornbladbillelarver i vårbyg samt hvedegalmyg i hvedens skridningsfase. Og husk også at være obs. på skulpesnudebiller og -galmyg i de fortsat blomstrende vinterrapsmarker. Maks. 1 skulpesnudebille pr. plante i hele marken, mens galmyg kan gøre skade primært i udsiderne af markerne.

Åbn fil for mere info:

Supplerende faglig info:

Så kom det varme og solrige vejr langt om længe – og det bliver nu en meget travl periode med sprøjtearbejde:

Ukrudtssprøjtninger i majs og kartofler.

Hvis der ønskes to svampebehandlinger i vinterraps i blomstringsperioden, og den sidste endnu ikke er foretaget, så er det nu højt på tide.

Den afgørende svampebekæmpelse i vinterbyggen, evt. i kombination med Cerone, bør være foretaget i de tidligste marker – i resten af markerne skal den foretages nu med Propulse + Comet Pro + evt. Cerone forebyggende mod aksnedknækning

Svampebekæmpelse med Balaya på fanebladet i vinterhvede. Husk det er vigtigt, at de fleste faneblade i markerne er fuldt udviklede, inden der køres med Balaya.

Kæmpe variation i vårsædsmarkerne – selvom mange marker er pinte i den våde jord, så er der bestemt også mange marker, som for alvor er i kraftig vækst – og her bør der vækstreguleres med Moddus M. nu i kombination med lidt svampebekæmpelse med Prosaro – tjek for kornbladbillelarver inden kørsel…..

Evt. bekæmpelse af rodukrudt som tidsler, gråbynker, agerpadderok med 1,0 l/ha Metaxon (+ 1,0 l/ha Ammoniumsulfat hvis agerpadderok) kan lade sig gøre i disse dage i hvede (senest st. 39/fuldt udviklet faneblad) og vårsæd. Anvendelse af Mustang Forte til samme formål har deadline i st. 32, som de længst udviklede vårsædsmarker har passeret….. husk at glyphosat ikke har effekt på agerpadderok, som findes i flere og flere marker….

Og så skal at tjekke for skadedyrene i flere afgrøder fra nu af…..