Hermed nye VÆKST med flere ”her og nu”-anbefalinger til planteværnsbehandlinger i markerne, når det bliver muligt at færdes i markerne og der bliver sprøjtevejr fra sidst i ugen. Især vedrørende VÆKST om faneblads- og aksbeskyttelse i hvede samt de to VÆKST om hhv. svampebekæmpelse og vækstregulering i vårsæd er det vigtigt, at det bliver udsendt ”her og nu” for at sikre ”aktualiteten” i nyhedsbrevene. Angående ukrudtsbekæmpelse i majs, må I landet over vurdere, hvornår ”det rammer bedst” i forhold til de vanskelige etableringsbetingelser for majsen.

Åbn fil for mere info:

Supplerende faglig info:

Svampebekæmpelse i vinterhvede

Der henvises til vedhæftede VÆKST om faneblads- og aksbeskyttelse i vinterhvede. Vær obs. på, at der er bred enighed i branchen om, at Balaya er det klart foretrukne middel i fanebladsbeskyttelsen, og at dosis som følge af det fugtige vejr skal hæves i forhold til tidligere anbefalinger. Rigtig mange landmænd skal foretage den afgørende svampesprøjtning i hveden fra ultimo denne uge og ind i begyndelsen af næste uge. Det er vigtigt, at Balaya bliver kørt på fuldt udviklede faneblade, for at få den optimale mereffekt af midlet.

Anden svampebekæmpelse i vinterrapsens blomstringsfase

Det fugtige vejr, gråskimmel i mange marker, mange stærke sideskud med lang blomstringstid samt høje rapspriser taler i høj grad for i alt to svampesprøjtninger i rapsen her i blomstringsperioden. De fleste kørte hovedsprøjtningen i st. 64-65 cirka den 8.-12. maj, og en eventuel afsluttende bekæmpelse bør foretages så hurtigt som muligt. Anvend f.eks. 0,25 l Amistar + 0,25 l Orius Max/Prosaro pr. ha (tjek for eventuelle angreb af skulpesnudebiller/galmyg ved kørsel…..).

Svampebekæmpelse i vårbyg:

I de tidligst udviklede vårbygmarker, som nu er i den begyndende strækningsfase, er der en del skoldplet – især i marker etableret pløjefrit efter byg/rug. En eventuel vækstregulering med Moddus og svampebekæmpelse med Prosaro i den begyndende strækningsfase skal foretages når muligt. Andre vårsædsmarker kniber med at komme ordentlig i vækst som følge af de meget våde jordforhold – vi må håbe, at tørvejr og varme fra sidst i ugen vil hjælpe disse i vej. I langt de fleste marker er det for sent / snart for sent at anvende Primera Super mod flyvehavre (senest inden det første knæ på hovedskuddene kan mærkes lige over jordoverfladen).

Skadedyrsbekæmpelse i vårsæd og galmyg i hvede – der udsendes VÆKST herom ultimo denne uge. Indtil videre er der ”ro” på skadedyrene….