• Sidste chance for at vækstregulere/supplere vækstregulering i rug – tjek for trips og svampebekæmpelse i rug
  • Den afgørende svampebehandling i vinterbyggen ved stakkens fremkomst
  • Bekæmpelse af ukrudt i varige græsmarker

Åbn pdf-fil for mere info:

Senere i denne uge/primo næste uge fremsendes:

Ukrudtsbekæmpelse i majs med og uden efterafgrøder

De afgørende faneblads- og aksbeskyttelser i vinterhvede

Pas på eventuelle angreb af hvedegalmyg

Bekæmpelse af rodukrudt i vårsæd

Bygfluer i vårhvede og vårbyg

Supplerende faglig info:

Der er for alvor sket en ”revanche” i vintersædens udvikling i den seneste periode. Både vinterhvede og vinterrug følger nu deres gennemsnitlige vækst, mens vinterbyggen fortsat er en anelse bagefter. Dog er der landet over store variationer. Vinterhveden og vinterbyggen spænder fra cirka st. 33 i de fleste marker til st. 37-39 i de tidligste marker. Og vinterrugen er tæt på/ved begyndende skridning i stort set alle marker. Der har været stor travlhed med sprøjtearbejdet hen over den seneste uge og forgange weekend, og heldigvis har der i nogle af dagene været nogle gode lange sprøjtetræk indimellem regnen. Modsat har det også været svært for nogle at kunne færdes i markerne/nå det hele, så nogle sprøjteopgaver ”hænger” derfor nok fortsat…. og med afgrødernes hurtige udvikling kan det i de sidstnævnte tilfælde være nødvendigt/aktuelt at anlægges en ny strategi med evt. højere dosis og/eller andet middelvalg – set ift. både vækstregulering og svampebekæmpelse.

Følgende skal gerne være foretaget i vinterhvede og vinterbyg i de seneste 8-10 dage efter behov:

Opfølgende bekæmpelse af tokimbladet ukrudt (vær obs. på, at tilsyneladende ”rene” marker frem til ultimo april, ”eksploderede” i nyfremspiret ukrudt efter regnes indtog), vækstregulering og eventuel svampebekæmpelse i begyndende strækning. Kun i de senest udviklede vinterhvede- (og vinterbyg)marker vil en ”standard-behandling” fortsat kunne placeres ”rettidigt” i løbet af denne uge. Er der pt. ikke blevet behandlet i de længst udviklede marker, vil der være behov for at anlægge en ny strategi med andet middelvalg, dosis og sammensætning efter en individuel vurdering. Mustang Forte og græsmidler i vintersæd er nu for sent, mens Trimmer, Nicanor, Primus XL, Starane 333 og Zypar kan anvendes frem til et fuldt udviklet faneblad (st. 39; dog st. 45 for Zypar). Vær obs. på, at det nuværende ustadige vejr giver et øget smittetryk af svampe. Der findes en del skoldplet og bygrust i vinterbyg, og i hvedemarkerne er det nemt at finde sporer og angreb af septoria. I nogle marker/på nogle lokaliteter også meldug. Som udgangspunkt skal der i de mindre septoria-modtagelige sorter; Informer, Momentum, Pondus, KWS Ekstase (og Heerup) først tælles nedbørsdøgn fra st. 37 (spidsen af fanebladet synligt), men i både septoria-modtagelige sorter og i bl.a. Informer og KWS Ekstase kan der nemt findes sporer af septoria, så vær på vagt i hele strækningsfasen, og hav især ”septoria-bæltet” i baghovedet:

Vinterrug:

Det er pt. for sent at foretage ukrudtsbekæmpelse i rugen. Ønsker man at vækstregulere rugen/supplere en tidligere vækstregulering i rugen med cirka 0,2 l Moddus M. + 0,2 l Cerone pr. ha (eller alternativt i de længst udviklede marker med 0,4 l Cerone pr. ha alene), skal denne behandling foretages hurtigst muligt (i denne uge), og senest når rugen er kvart gennemskredet. Denne behandling kan med fordel kombineres med svampebekæmpelse i rugen (se vedhæftede VÆKST).

Vinterraps:

Svampebekæmpelse i vinterrapsen i blomstringsfasen må formodes at være blevet højprioriteret fra sidste weekend og ind i forgangne uge, uanset ”plan/ønske” om én eller to svampebehandlinger i blomstringsfasen. En eventuel opfølgende svampebekæmpelse med f.eks. 0,25 l Amistar + 0,25 l Orius Max/Prosaro pr. ha skal foretages 12-14 dage efter. En del gråskimmel i de fleste marker, fortsat fugtigt vejr i vejrudsigten, ”tætte” rapssædskifter, mange stærke sideskud (og høje rapspriser) taler for, at man skal passe godt på sine raps! Husk også at der løbende skal tjekkes for angreb af de blygrå skulpesnudebiller i hele blomstringsfasen. Hvis der er mere end én pr. plante skal der bekæmpes – indtil videre har angrebene været svage, men vær obs. på forskelle i lokaliteter, marker m.v.

Vårsæden:

Vårsæden (og ukrudtet) vokser hurtigt. Er der ikke blevet foretaget ukrudtsbekæmplse, skal denne foretages hurtigst muligt. Husk timing ift. eventuel flyvehavrebekæmpelse med Primera Super i vårbyg senest st. 30 (det kommer hurtigt med dette vejr) samt bekæmpelse af rodukrudt efter behov (senest st. 32 hvis Mustang Forte). Pt. vil jeg vurdere, at behovet for bekæmpelse af bygfluer i vårhvede (og vårbyg) bliver mindre i år end i de seneste år, da udviklingen af afgrøderne vil nå at ”overhale” hovedflyvningen af bygfluer. I den begyndende strækningsfase skal der holdes øje med svampe og i nogle marker også vækstreguleres. Der følges op med VÆKST herom.

Kartofler, roer og frøgræs:

Der sker en hel masse – men anbefalinger kræver individuelle vurderinger. Se tidligere udsendte VÆKST om ukrudtsbekæmpelse i hhv. kartofler og roer samt vækstregulering og svampebekæmpelse i alm. rajgræs.

Majs:

Eneste afgrøde der pt. ikke nyder godt af vejret – der er efterhånden hårdt brug for tørrende og varmt vejr til at få majsen ”i og af” jorden! Anbefalinger til ukrudtsbekæmpelse i maj følger i VÆKST inden længe.