Hermed vedhæftet VÆKST om:

  • Afgørende svampebehandling(er) i vinterraps i blomstringsperioden – vær samtidig obs. på skulpesnudebiller.
  • Vækstregulering og svampebekæmpelse i alm. rajgræs til frø.

Åbn fil for mere info:

Supplerende info:

Heldigvis kom der nu vejrskifte med lidt lunere vejr og vigtigst af alt – forhåbentlig noget regn over hele landet i disse dage. Det er hårdt tiltrængt til at skubbe alle afgrøder afsted og få gødningen mineraliseret og optaget. Men med vejrskifte følger også en travl periode i marken med meget sprøjtearbejde – nedenfor mine umiddelbare anbefalinger til prioriteret rækkefølge af forskellige aktuelle opgaver ved førstkommende lejlighed:

Jeg forventer, at evt. græsukrudtsbekæmpelse i vintersæden er klaret – ellers er det ”NU NU”, og vær i så tilfælde obs. på middelvalg ift. afgrøder og vækststadier.

Roer, kartofler, spinat m.v. er jo i en boldgade for sig selv, og rettidig ukrudtsbekæmpelse i disse marker skal naturligvis prioriteres over alt andet.

Rapsmarkerne udvikler sig hurtigt nu og den afgørende svampebehandling i halv blomstring står for døren – se vedhæftede VÆKST med mere info herom

De fleste rugmarker er i st. 32-33 og bør i foderrug være vækstreguleret efter behov – men er det ikke tilfældet, er det ”NU NU” med ca. 0,3 l Moddus M, evt. tilsat ”oprydning” mod tokimbladet ukrudt (husk at deadline for Mustang Forte i rug er st. 32). Denne behandling kan med fordel følges op med ca. 0,2 l Moddus M. + 0,2 l Cerone om ca. 14-18 dage (senest st. 39 hvis Moddus M. indgår). Er rugen pt. længere fremme i strækningsfasen uden at være blevet vækstreguleret, kan en alternativ samlet løsning være Moddus + Cerone i lidt højere dosis fra sidst i næste uge/ugen efter. Der findes lidt skoldplet i nogle marker – ofte oplever vi, at rugen ”skyder afsted” og at det ikke har/får nogen betydning. Den afgørende svampebehandling forebyggende mod brunrust skal placeres inden blomstring med Prosaro + evt. Comet Pro. Jo tidligere svampebehandlingen foretages, jo mere taler for at tilsætte Comet Pro.

I de fleste vinterbygmarker er der en del skoldplet og også bygrust i nogle marker/sorter – en svampebekæmpelse med ca. 0,3 l/ha Prosaro er aktuel i næste uge (ønsker man at vækstregulere med f.eks. 0,3 l Moddus M. bør det ske i samme behandling, hvis ikke allerede foretaget i hybriderne). Oprydning mod alm. tokimbladet ukrudt kan også ske ved samme lejlighed.

Vækstregulering i alm. rajgræs og evt. svampebekæmpelse i begyndende strækning vil også være aktuel inden længe. Ukrudtsbekæmpelse bør være foretaget.

I alle vårkornsmarker vil ukrudtsbekæmpelse blive aktuel fra hen i næste uge – denne uges regn/fugt betyder, at langt det meste ukrudt nu vil spire frem og kunne klares på én gang. Er der udfordringer med rodukrudt med tanke om anvendelse af Mustang forte, bør bekæmpelsen dog trækkes. Se udsendt VÆKST i sidste uge om ukrudtsbekæmpelse i vårkorn. Husk at tilføre mangan ved samme lejlighed. Husk også at vurdere, om der skal bekæmpes flyvehavre i vårbyg og vårhvede – i så tilfælde kan i de længst udviklede marker vælges løsninger, som Primera Super kan blandes med (Trimmer + Pixxaro/Starane 333). Alternativt skal der gå en uges tid mellem alm. ukrudtsbekæmpelse og flyvehavrebekæmpelse – og senest i byggens st. 30 (inden begyndende strækning). Husk at byggen altid udvikler sig hurtigere end vi regner med.

Forhåbentlig vil der nu for alvor komme gang i hvedemarkerne og inden længe vil oprydning tokimbladet ukrudt, vækstregulering og evt. svampebekæmpelse være aktuelt. Det hele kan klares i én cocktail.