Vækstregulering og svampebekæmpelse i vintersæden i den begyndende strækningsfase.

Vintersæd:

Den gældende vejrudsigt tegner til, at vækstregulering i de tidligste vintersædsmarker/sorter bør foretages hen i næste uge (hvis afgrøderne vel at mærke er i god vækst, og ikke er ”pint” frem). Mange rugmarker og de tidligste vinterbygmarker på øerne, i Sønderjylland og i det midt- og vestjyske er i st. 31. Tjek inden kørsel for evt. behov for svampebekæmpelse – nok primært bygrust i vinterbyg samt for behov for opfølgende ukrudtsbekæmpelse mod tokimbladet ukrudt. Er der behov for en græsukrudtsbekæmpelse, og er denne endnu ikke foretaget, bør den foretages i kommende weekend/primo næste uge, og en evt. vækstregulering (+ svampebekæmpelse) bør så afvente en uges tid efter græsukrudtsbekæmpelsen. Husk også, at der fortsat er mange marker – især i det nord-, midt- og vestjyske, som fortsat har glæde af at få tilført mangan. Flydende mangan kan iblandes ovenstående behandlinger.

Vinterraps:

Har man forpasset alle tidligere chancer for at bekæmpe kamiller i rapsen med Belkar i efteråret eller Galera her i foråret (eller Matrigon/Cliophar den allersidste dag i marts 😊), så er det absolut ALLERSIDSTE chance på søndag/mandag. Husk at der IKKE må anvendes Cliophar/Matrigon, hvis enkeltblomster i de tidligste marker primo næste uge begynder at være synlige. I næste uge tegner det også til temperaturer for glimmerbøsser. Husk at der i de fleste marker skal være mindst 8-10 glimmerbøsser pr. plante, inden en evt. bekæmpelse iværksættes. I sent udviklede marker/stressede marker skal der behandles ved 4-6 pr. plante. Ved behov kan der anvendes 0,2 l/ha Mavrik, alternativt 0,17 l/ha Avaunt. I de senest udviklede marker er det fortsat aktuelt at bekæmpe lys bladplet, hvis mere end 5% angreb. Husk også at vurdere behov for tilførsel af bor til rapsen.

Se mere info her: