Tørt efterårs- og vintervejr i 2020 har medført, at der her i februar er målt mere kvælstof tilgængeligt i jorden end normalt, og N-kvoten bliver reduceret (overraskende meget….) for vinterkorn og vårsæd på finsand, blandet sand- og lerjord samt lerjord.

Se bilag for yderligere info: