Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i foråret – vær obs. så snart muligheden byder sig

Etablering af vårkorn og bælgsæd – herunder destruktion/nedvisning før etablering og anvendelse af jordmidler efter etablering

Nitrifikationshæmmere – hvad kan de og hvor skal de anvendes?

Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps i foråret – vær parat til at udnytte et spinkelt sprøjtevindue, hvis der skal bekæmpes kamiller

Tjek vinterrapsmarkerne for angreb af lys bladplet fra nu af – vurdér samtidig behovet for eventuel vækstregulering

Klik for at åbne for mere information: