Svampebekæmpelse.

Vækstregulering.

Tjek for angreb af kornbladbillelarver.

I den kommende periode vil vi opleve en meget frodig vækst i vårsæden ovenpå “guldregnen” (jeg håber, at alle har fået glæde af den….) og med varme temperaturer i vente hen i ugen. Det betyder, at forebyggelse af lejesæd/strånedknækning og svampebekæmpelse i  den begyndende strækningsfase står for døren. Således vedhæftet følgende VÆKST:

1) Svampebekæmpelse i vårbyg, vårhvede og havre

2) Vækstregulering og forebyggelse af strå- og aksnedknækning i vårsæden

3) Tjek løbende for angreb af kornbladbillelarver (“snotklatter”) og bladlus i vårbyg og havre

Supplerende info:

Vårhvede:

Som angivet i sidste uges VÆKST-udsendelse, så er det også fra nu, at der i vårhvedemarkerne bør behandles mod bygfluer med 0,15-0,2 kg/ha Karate/Lamdex (mindre anvendelse) for at forebygge evt. udbyttetab i vårhveden – 2 behandlinger med ca. 10 dages mellemrum kan være nødvendig – især i de senest udviklede vårhvedemarker.

Vinterhvede:

Med de nu fugtige forhold i afgrøderne og det lune vejr skal der for alvor være opmærksomhed på bekæmpelse af septoria (og gulrust) i hvedemarkerne. Er der ikke allerede foretaget en stærk svampebekæmpelse i hveden i sidste uge, bør fanebladsbehandlingen foretages senest i løbet af denne uge (uge 22). 

I de tidligste hvedemarker, som nu er i den begyndende skridningsfase, er fanebladsbehandlingen forhåbentlig/sandsynligvis foretaget, men her skal der nu rettes stor opmærksom mod evt. flyvning af hvedegalmyg. Vejrudsigten tegner pt. til helt optimale forhold for flyvning af hvedegalmyg (grillvejr – fugtig jord og varme forhold) i hvedens skridningsfase. Vær især opmærksom i områder med meget hvededyrkning / hvede efter hvede. Hvis hvedegalmyggene flyver samtidig med, at hveden er i skridningsfasen (svulmning af fanebladets bladskede til begyndende blomstring (st. 43-61)), bør en bekæmpelse foretages hurtigst muligt og senest indenfor ca. 8 dage. Fangster i fælder rundt omkring i landet kan fra nu følges på www.varsling/registreringsnet. Sorterne Kalmar, LG Mocca, RGT Universe, Sheriff, Heerup, KWS Scimitar, LG Skyscraper og KWS Firefly er resistente mod den orange-gule hvedegalmyg. Ved behov for bekæmpelse kan anvendes 0,2 kg/ha Karate 2,5WG/Lamdex eller 0,15 l/ha Mavrik Vita.