Planteværn

Salling Grovvarer sælger planteværnsmidler baseret på fælles storindkøb gennem DLA Agro, derfor kan vi bl.a. tilbyde:

Originale kvalitetsprodukter fra kendte kemiproducenter.
Konkurrencedygtige og gennemskuelige priser.
Professionel rådgivning og sparring om planteværn.
Højt serviceniveau med hurtig levering direkte hjem til dig.
Effektiv og sikker supplering i sæsonen.
Returret på uåbnet emballage i sæsonen.
Udskudt betaling.
1 pakke engangshandsker uden beregning
Automatisk udsendelse på mail eller udskrift af lovpligtige leverandørvejledninger

Desuden kan planteværnshåndbog – Markbogen 2024 – med markjournal afhentes i vore afdelinger fra midt i januar 2024.

Kontakt os på tlf. 97576088 og hør nærmere.

 

NaturErhvervstyrelsen kan udstede store bøder, hvis man har planteværnsmidler på lager, som ikke står på Positivlisten.

Link til Positivlisten: Klik her

Listen viser en oversigt over pesticider, som må besiddes på bedriften. Bemærk, at et middel bliver identificeret med både middelnavn og registreringsnummer.

Ligger man inde med produkter, som ikke er omfattet af nedenstående liste, er de som udgangspunkt forbudte og skal bortskaffes på forsvarlig vis, dvs. via en modtagestation for farligt affald. Midler med en rød markering til højre på listen bliver forbudte at anvende og besidde pr. datoen angivet under Til-dato.

Link til liste over forbudte midler: Klik her

Pesticidforordningen (EU-forordning nr. 1107/2009) bestemmer de overordnede regler for godkendelse og anvendelse af pesticider i EU. Alle pesticider, for hvilke godkendelsen ophører af den ene eller anden årsag, er forbudt at anvende eller besidde senest 18 måneder efter godkendelsens udløb.