Gødning

I Breum og Brodal lagerfører vi de gængse typer som løsvarer.
Herudover sælger vi alle typer i bigbags.

Køber du gødning hos os, er der også mulighed for at leje en Bredal gødningsspreder. De er placeret som følger:

Breum: 3 spredere
Brodal: 3 spredere
Højslev: 1 spreder

Download gødningsbrochure 2024

Tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Fra den 15. april 2015 er det blevet lettere for nye landmænd at tilmelde sig Register for Gødningsregnskab via NaturErhvervstyrelsens Tast selv-service. Fremover når man skal tilmelde en virksomhed til Register for Gødningsregnskab, skal det ske via denne Tast selv-service.

Den nye løsning gør det muligt for en virksomhed straks at blive tilmeldt ved et enkelt besøg på Tast selv-service. På den måde sparer virksomheden to postgange samt tid på grund af sagsbehandling og korrespondance mellem virksomhed og konsulent.

Er du allerede tilmeldt, skal du ikke tilmelde dig igen.

Ved tilmeldingen skal du erklære, at du har en momspligtig omsætning fra salg på mere end 20.000 kr. årligt, der stammer fra planteavl, husdyravl, skovbrug eller en kombination heraf. Hvis du allerede er tilmeldt, skal du ikke tilmeldes igen. Når du trykker indsend, vil systemet automatisk kontrollere, om du har råderet over jord eller dyr. Nogle virksomheder vil af forskellige grunde ikke kunne godkendes automatisk af systemet, selv om de opfylder de formelle krav. I Tast selv-service fremgår det, hvordan du skal forholde dig i det enkelte tilfælde. Når du er tilmeldt vil du med det samme modtage et tilmeldingsbevis digitalt og det vil samtidig fremgå af vores hjemmeside.

Dit gødningsregnskab skal indsendes årligt. Når din virksomhed er tilmeldt Register for Gødningsregnskab på dit CVR-nummer, har du ret til at købe afgiftsfri gødning. Til gengæld skal du overholde nogle krav og frister. Du skal blandt andet udfylde og indsende et gødningsregnskab hvert år.

Gødningsregnskabet skal fortsat indberettes på www.landbrugsindberetning.dk

Sådan tilmelder du dig digitalt

Tilmeldingen fungerer på samme måde, som når du indsender andre skemaer via Tast selv-service.

Kontakt:
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jordbrugskontrol på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail jordbrugskontrol@naturerhverv.dk.