Vi søger en førstemand til vor afdeling i Breum.

Lagerforvalteren skal lede og fordele arbejdet,
samt indgå i teamet på lageret i vor traditionelle
grovvareforretning. Det sker i tæt samarbejde med
de øvrige medarbejdere, primært vor ekspedition
og forretningens direktør, men da vi er en lille
organisation, vil du få berøringsflade med alle i
forretningen.
Vi tilbyder gode og velordnede arbejdsforhold og
fine personalegoder. Vi holder en frisk og uformel
omgangstone.
Der må forventes perioder med overarbejde, især
i og omkring høsttiden, og vi ser gerne du har de
fornødne certifikater til lagerarbejde (truck/teleskoplæser),
men ellers sørger vi for et kursusforløb.
Tiltrædelse hurtigst mulig og vi afholder løbende
jobsamtaler.
Se mere info om os her: www.sallinggrovvarer.dk
Henvendelse/ansøgning senest 10/4-2022 til:
Arne Munk på tlf. 9687 2228 / mobil 5118 0525
Mail: arm@sallinggrovvarer.dk