<

Info om de nysåede rapsmarker30-08-2019 - 08:55

Obs. på rapsjordlopper, snegle og spildkorn i de nysåede rapsmarker....

Det er vigtigt, at rapsmarkerne ikke bliver ”holdt tilbage” nu her af diverse bid fra skadedyr – de skal kunne udnytte de nuværende gode vejrbetingelser til optimal vækst – det er for sent, hvis de først kommer ordentlig i gang et godt stykke ind i september.

 

Ved bekæmpelsesbehov - anvend 0,2 kg/ha Karate eller 0,15 l/ha Mavrik Vita mod de vokse rapsjordlopper frem til rapsen har udviklet ca. 4 løvblade. Obs. også på Sluxx mod snegle især på lerjordene, ydersider ved skel og læghegn og ved knoldede såbede.

 

Husk også at sikre, at der er tilført noget kvælstof i såbeddet/placeret – ellers senest lige efter såning, så rapsen har noget at komme godt i gang på.

 

Se i øvrigt VÆKST fra uge 33 om ”Planteværn i vinterraps i efteråret”.

SG-butik på Facebook <