Planteavl

Gødning
Gødning
Udsæd
Udsæd
Planteværn
Planteværn
Høstbetingelser
Høstbetingelser

Afgrøder

Vi er køber og sælger af korn, raps og andre afgrøder til fordelagtige priser.

Kontakt os og vi kommer ud og tager en prøve af dit korn.

Rapsfrøerklæring

Salling Grovvarer har GTP-certificering (European Code Of Good Trading Practice)Salling Grovvarers motivation for certificeringen begrundes ved to overordnede faktorer:

1. Ønske om at være med til at sikre højest mulig kvalitet og fødevaresikkerhed.

2. Stigende fokus på kvalitetsstyringssystemer blandt nuværende samt potentielle kunder.

Salling Grovvarer har REDcert certificering

Salling Grovvarer har opnået certificeringen, således at vi kan levere dokumenteret bæredygtigt produceret biomasse til produktion af biobrændstof som biodiesel og etanol jvf. kravene i EU's bæredygtighedsdirektiv.