Medlemsskab

Medlemskab af Salling Grovvarer vil betyde stemmeret og dermed medindflydelse. Salling Grovvarer er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Dette er med til at sikre, at din risiko som medlem er meget ringe. Som medlem hæfter man for minimum 5.000 og maximum 60.000 kr. I tidens løb har foreningen foretaget en rimelig konsolidering, der betyder at egenkapitalen efterhånden er af en ganske pæn størrelse. Kun medlemmer får del i en eventuel overskudsudlodning.

Bliv medlem her