Ordinær generalforsamling 26/9-2017

Ledelsesberetning og regnskab blev godkendt incl. bestyrelsens forslag til overskudsudbetaling.

Herefter var der valg til bestyrelsen.

Genvalgt blev:

Kaj Christensen, Nr. Vejle
Karsten Høgh, Thise

Nyvalgt blev:

Jan Godsk Nielsen, Lem

som hermed er en del af bestyrelsen i mindst de næste 2 års valgperiode.

Valgt til suppleant for ovennævnte blev: Aksel Christensen, Lem

Ordstyrer Michael Goul takkede for god ro og orden da generalforsamlingen var slut, idet der ikke var de store meningsudvekslinger i løbet af aftenen.

Efter generalforsamlingen var der spisning for de ca. 100 personer, der var mødt til generalforsamlingen, og i løbet af aftenen var der underholdning af Bjarne Lisby.