Ordinær generalforsamling 25/9-2019

Ledelsesberetning og regnskab blev godkendt.

Herefter var der valg til bestyrelsen.

Genvalgt blev:

Kaj Christensen, Nr. Vejle
Karsten Høgh, Thise
Jan Godsk Nielsen, Lem

som hermed er en del af bestyrelsen i mindst de næste 2 års valgperiode.

Valgt til 1. suppleant: Niels Henrik Thordal, Grønning
Valgt til 2. suppleant: Søren Østergaard, Ø. Grønning

Ordstyrer Michael Goul takkede for god ro og orden da generalforsamlingen var slut.

Efter generalforsamlingen var der spisning for de ca. 100 personer, der var mødt til generalforsamlingen, og i løbet af aftenen var der underholdning af Henning Nielsen.