<

Vækst uge 2622-06-2020 - 06:44

Nedvisning af korn, raps og hestebønner.
Lave kalktal koster udbytte.

Supplerende info til korn:

 

Vinterhvede:

Aksbeskyttelsen er nu afsluttet de fleste steder. Gulrust er og har været den helt afgørende svamp i mange hvedesorter i denne sæson, mens septoria niveauet generelt fortsat er lavt. Der skal holdes øje med gulrust, brunrust og bladlus i denne sidste periode.

 

Som vi tidligere har informeret om, holder vores fælles sortiment af hvedesorter til kommende sæson flot stand på svampesiden, og vi har det klart sundeste materiale på markedet med Informer, Momentum og Chevignon i hovedpaletten. I sidste uge rundsendte vi info og billeder til jer/kolleger i jeres forretninger fra observationsparcellerne i Dyngby/Odder, hvor det er tydeligt i såvel billeder som i registreringer, at vores sorter holder sig sunde til trods for, at de står midt i et "gulrust-mekka" i konkurrerende sorter på markedet. Desuden er der i registreringsnettet og i observationsparceller fundet 100% angrebne planter af brunrust i Kvium på flere lokaliteter. I KWS Lili og i Torp skal der også holdes fokus på brunrust i år. 

 

Evt. svampebekæmpelse i hvede er senest aktuel i vækststadie 71 (kerneindhold vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse). Sen bekæmpelse kan især være aktuel i de mest gulrustmodtagelige sorter på markedet i denne sæson, dvs. især Benchmark, Drachmann og LG Mocca eller ved angreb af brunrust i Kvium, Torp og KWS Lily. 

 

Der skal også fortsat holdes øje med bladlus. Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus er 40% angrebne strå frem til og med vækststadium 73 (tidlig mælkemodent stadium) og 25% angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse. I vækststadium 74-75 (kerneindhold mælket og let grynet) er tærsklen 100% angrebne strå. Et strå er angrebet med det samme, der kan findes én lus i det.

 

Det gennemsnitlige vækststadie er 68 (tæt på afblomstring), mens de længst udviklede marker er i vækststadium 71 (kerneindhold vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse).

 

Vårbyg:

Vårbygmarkerne bør nu være behandlet med den afgørende svampebehandling ved begyndende skridning. Fra nu af skal der holdes øje med bygrust, som ved angreb kan udløse en bekæmpelse på akset. Hold også fortsat øje med kornbladbillelarver og bladlus.

<