<

Vækst uge 2012-05-2020 - 13:19

Bekæmpelse af spildkartofler og rodukrudt i vårkorn.
Bekæmpelse af ukrudt i varige græsmarker.

Supplerende info:

Den afgørende svampebekæmpelse i vinterbyg med Propulse (SDHI) + Comet Pro skal foretages netop ved stakkens fremkomst - og således nu i de fleste marker, mens de tidligste marker bør være svampebehandlet. Behandlingen skal ligge her for at sikre den bedst mulige forebyggende virkning mod også ramularia. Kun evt. kraftige angreb af bygrust kan efterfølgende yderligere betyde en svampebehandling på akset i vinterbyggen.

 

I vinterrugmarkerne er det nu for sent at anvende Moddus M. og en afsluttende vækstregulering kan nu kun foretages med 0,3-0,4 l Cerone pr. ha. En sådan behandling må dog ikke foretages i marker med risiko for tørkestress. Den afgørende svampebehandling i rugmarkerne forebyggende mod brunrust bør foretages med Prosaro eller hellere Prosaro + Comet Pro (for at opnå langtidsvirkning på rust) fra nu og senest inden blomstringen.

 

I hvedemarkerne bør der være foretaget en T1-svampebehandling med Prosaro (+ evt. Orius Max) nu - ellers er det højt på tide, da regnen i uge 18 betød risiko for septoria-indtog i markerne. En T1-behandling holder i ca. 12-14 dage, hvorefter der igen skal være opmærksomhed på nedbørsdøgn/fugt. En stærk T2-behandling ligger velplaceret på et fuldt udviklet faneblad (st. 39), og udviklingen i hveden/vejret fra nu afgør, om T1 og T2 "kan nå sammen", eller om der i nogle egne af landet er behov for en "mellemsprøjtning". I de sundeste septoria-sorter - herunder Informer, er svampetrykket fortsat meget lavt, og der har endnu ikke været behov for svampebekæmpelse. Når fanebladet begynder at titte frem (st. 37) skal man dog være ekstra opmærksom også i sorter som Informer og KWS Ekstase. I en ubeskyttet hvede udløser fugt > 1 mm i 4-5 dage en svampebehandling målrettet septoria. I gulrustmodtagelige sorter skal man også hele vejen igennem være obs. på denne sygdom. Der fremsendes VÆKST om svampebekæmpelse (T2 og T3) i vinterhvede snarest muligt. 

 

Og så er det jo vigtigt at forebygge manganmangel i de nu igen tørre vårsædsmarker samt foretage ukrudtsbekæmpelser velplaceret ift. evt. også bekæmpelse af flyvehavre og rodukrudt. Se vedhæftede og tidligere udsendt VÆKST om ukrudtsbekæmpelse hhv. forebyggelse af manganmangel i vårkorn. Og stor travlhed venter også ift. ukrudtsbekæmpelser i majs og kartofler. 

 

<