<

Vækst uge 19 (2)05-05-2020 - 14:29

Ukrudtsbekæmpelse i majs

Det er en lidt længere / svær sag, da der er mange forbehold og hensyn at tage - såvel ift. vanskelige ukrudtsarter, herunder især hanespore, grøn skærmaks og kvik, tidlig / sen fremspiring af ukrudt, maks. doser og antal gange for de forskellige midler og endelig majs hhv. med og uden græs-efterafgrøder.

 

Som I nok bemærker, indgår der ikke Onyx i anbefalingerne. Indtil videre har det forholdsvis nye produkt ikke vist ekstra effekter på forskellige ukrudtsarter, som vi ikke kan hente ved andre midler på markedet. Onyx har effekt på melder, hyrdetaske, sort natskygge og vedbend ærenpris, og skal indgå i blanding med mesotrion-midler, for at få tilstrækkelig bred effekt. Vi afventer flere forsøg/demoer med positive effekter af Onyx, inden vi evt. inddrager midlet i anbefalingerne.

<