<

Vækst uge 10 - flyvehavre i vintersæd05-03-2019 - 10:36

Bekæmpelse af flyvehavre i vintersæd – obs. på stadie 30 i vinterbyg og rug i kraftige marker

Se artikel:

<