<

Vækst uge 4430-10-2018 - 12:11

Kerb i vinterrapsen samt forebyggelse af udvintringssvampe i vintersæd og frøgræs.

Se vedhæftede:

<