<

Vækst uge 3610-09-2018 - 07:12

Vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps

Supplerende info:

De varme dage i sidste uge betød, at rapsjordloppernes aktivitet steg, og i nogle marker var der behov for at foretage en bekæmpelse – men med meget varierende angrebsstyrke fra mark til mark selv over korte afstande.

De tidligst såede marker er nu så store, at de er ved at være udenfor ”risikozonen” for ødelæggende angreb af rapsjordlopper. Til gengæld skal der fortsat holdes et øje med angreb i senere såede marker helt frem til deres 4 løvbladstadie. Vær også obs. på marker, hvor der evt. har været indsat en tidlig skadedyrsbekæmpelse på kimbladstadiet-1.løvbladstadie. Effekten af behandlingen er kortvarig (nye udviklede blade er ikke beskyttet), og her kan der blive / være behov for en opfølgende behandling, hvis aktiviteten af rapsjordlopperne igen bliver høj. Mavrik må anvendes 2 gange pr. sæson. Karate må anvendes 3 gange pr. sæson, men/og sidstnævnte bør anvendes i den forebyggende behandling mod rapsjordloppernes larver hen i oktober måned.

 

<