<

Vækst uge 3530-08-2018 - 14:04

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd....

Vedhæftet her er også info fra Dow / Corteva Agriscience med anbefalinger til brugen af Belkar i vinterraps, som falder helt i tråd med vores anbefalinger i tidligere udsendt temanummer om vinterraps i efteråret - VÆKST uge 27.

 

Supplerende info

Vejrudsigten i den kommende periode giver naturligt anledning til, at flere landmænd påtænker tidlig såning af vintersæd (evt. i kombination med ønske om, at det skal tælle med som en vis andel af efterafgrøderne frem til 7. sep.). Flere vil uden tvivl begynde at etablere hybridrug (og hybridbyg) i løbet af næste uge. Det vigtigt at have for øje, at jorden er ekstra lun i år og de fleste marker har mere N-eftervirkning end normalt. Det betyder, at vintersæden ved meget tidlig såning risikerer at blive meget / (for) kraftig inden vinteren, og det kan i nogle tilfælde være en fordel at trække etableringen nogle dage. Afhængig af såkapacitet ift. ønsket vintersædsareal vil der dog være flere, som af praktiske/nødvendige årsager er nødt til at udnytte de gode såforhold i kommende periode, og her er det meget vigtigt at plantetallet reduceres forholdsmæssigt. Og man bør uanset hvad undlade tidlig etablering i arealer stærkt inficeret med vanskelige græsukrudtsarter som rajgræs, agerrævehale m.v..

 

Samtidig bør man også allerede nu drøfte med landmændene, at de skal være opmærksomme på risikoen for angreb af bladlus og dermed overførsel af havrerødsot, som alt andet lige er størst ved tidlig såning. For hver uges udsættelse af såtiden kan der opnås op til en halvering af angrebene af havrerødsot, og de kraftigste angreb ses oftest ved såning før cirka 10.-15. september, fordi lusene her søger tidlige værter og har længere tid til at overføre virusset, inden kulden sætter ind.

 

Jo mere grøn stubben er/har været med spildkornsplanter eller græs (græs, frøgræs eller græsukrudt), jo mere attraktiv er stubben for bladlusene. Ved forfrugt frøgræs og anden græs vil der derfor ofte være flere bladlus i stubben. Bladlusene kan dog også komme flyvende fra andre kilder. Heldigvis må tørken og dermed stort set ingen bundukrudt have reduceret overlevelsesmulighederne i bunden af afgrøden i løbet af denne sommer/efter høst, og (nok af samme årsag) engelske undersøgelser tyder samtidig på, at en fugtig sommer er mere gunstig for bladlusene end en tør sommer.

 

Risikoen for angreb af havrerødsot er størst i de mest milde områder af landet (sydlige samt kystnære områder), fordi bladlusene her trives bedst. I 2014/2015 oplevede vi dog også kraftige angreb af bladlus/havrerødsot inde i landet. Vi følger og informerer løbende om situationen med angrebsgraden af bladlus i løbet af september.

<