God service - Sikker levering - Fair pris.

Salling Grovvarer er en selvstændig andelsgrovvareforening med afdeling i Brodal og hovedkontor i Breum, hvor den samlede administration findes. Vi forsyner landbruget med foderstoffer og driftsmidler samt aftager handelsafgrøder. Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

Nyheder

23-03-2018

Etablering af vårkorn og bælgsæd i foråret

Uanset at tidlig såning af vårkorn giver mindst 5 hkg/ha mere end såning ultimo april, er det i løbet af de næste uger mere afgørende, at jorden er tjenlig og ikke er våd i dybden ved etablering. Vårsæden tåler en kold jord, men den må ikke samtidig være våd og sammenkørt!

18-03-2018

Kvælstofprognosen for 2018

Kvælstofprognosen viser som ventet med de store nedbørsmængder i løbet af efteråret og vinteren, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver.

15-03-2018

Vækst uge 11 2018

Gødskning mv. Se artikler:

13-03-2018

Foråret er på vej...

Gødning, sædekorn og markfrø