God service - Sikker levering - Fair pris.

Salling Grovvarer er en selvstændig andelsgrovvareforening med afdeling i Brodal og hovedkontor i Breum, hvor den samlede administration findes. Vi forsyner landbruget med foderstoffer og driftsmidler samt aftager handelsafgrøder. Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

Nyheder

05-03-2019

Vækst uge 10 - ukrudtsbekæmpelse i frø

Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs og rødsvingel

05-03-2019

Vækst uge 10 - flyvehavre i vintersæd

Bekæmpelse af flyvehavre i vintersæd – obs. på stadie 30 i vinterbyg og rug i kraftige marker

05-03-2019

Vækst uge 10 - Vækstregulering mv i raps

Vurdering af behov for vækstregulering og tjek for lys bladplet i vinterraps

05-03-2019

Vækst uge 10 - ukrudt i vårkorn

Etablering af og strategi for ukrudtsbekæmpelse i vårkorn og bælgsæd